FODES, s.r.o.

IČO: 36 251 119
Registrácia: OR SR okr. súd Trnava, odd.: Sro, vl. č.: 13715/T

Bratislava: Mlynské luhy 29, 821 05
Hlohovec : M. Bela 12, 920 01

mobil: (+421) 901 700 286
e-mail: marketing@fodes.sk